Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Po godzinach
Po godzinach

Mała Firma, Wielkie Korzyści: Hurtownia Danych Dla Każdego Przedsiębiorstwa

„Moja firma jest za mała na hurtownię danych” – to często słyszane i czytane stwierdzenie, gdy poruszam temat analizy danych. Ale czy rzeczywiście musisz być dużym przedsiębiorstwem, aby czerpać korzyści z wykorzystania danych w swojej działalności?

Rozpoczęcie działalności

Choć może się wydawać, że większość korzyści związanych z hurtownią danych jest zarezerwowana dla dużych przedsiębiorstw, to w rzeczywistości małe firmy również mogą czerpać z niej wiele wartości. Dzięki dostępowi do lepszych analiz i bardziej precyzyjnych informacji, małe firmy mogą podejmować lepiej poinformowane decyzje biznesowe, efektywniej zarządzać zasobami oraz szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

Każdy, kto decydował się na otwarcie własnej firmy, musiał zaczynać od zera. Nawet ci „wielcy” często przyznają, że ich obecny biznes to nie pierwszy w życiu i też uczyli się na błędach.

Dlaczego więc już od początku nie starać się uniknąć choć części z tych błędów i mieć większą kontrolę nad tym, co się dzieje w firmie? Przecież od dzieciństwa rodzice wpajali nam, że im szybciej, tym lepiej.

Źródło danych

W dzisiejszych czasach każdy, kto zakłada firmę, posiada choćby najprostszy program do wystawiania faktur lub rachunków. Trzeba też mieć klientów, bo bez nich będzie nam ciężko przetrwać na rynku. Klientów możemy mieć spisanych na kartce, w arkuszu kalkulacyjnym lub w programie CRM. Jak więc widzisz, już przy zakładaniu firmy zaczynamy gromadzić dane. W ten sposób spełniasz jedyny warunek potrzebny do stworzenia hurtowni danych – posiadasz źródła danych.

Czy to jednak nie za mało?

Weźmy za przykład małą firmę transportową. Właściciel ma w leasingu sześć samochodów ciężarowych i używa programu do księgowości oraz do zarządzania zleceniami transportowymi. W takim przypadku hurtownia danych może dostarczyć wielu wartościowych korzyści.

Korzyści z wdrożenia hurtowni danych:

Budując hurtownie danych, przechowującą tylko informacje o datach załadunku i rozładunku oraz miejscach załadunku i rozładunku, które w tym przypadku są kluczowymi informacjami, możemy dostarczyć wielu wartościowych korzyści.

 1. Optymalizacja tras:
  • Analizując dane historyczne dotyczące załadunków i rozładunków, możemy zidentyfikować najbardziej efektywne trasy, co pozwala na oszczędności paliwa, czasu i kosztów operacyjnych.
  • Można także zidentyfikować miejsca, gdzie występują opóźnienia i podjąć działania w celu ich minimalizacji.
 2. Monitorowanie wydajności:
  • Śledzenie czasu załadunku i rozładunku pozwala na ocenę efektywności operacyjnej. Można identyfikować, które miejsca i jakie czasy są najbardziej wydajne lub gdzie mogą występować opóźnienia.
  • Analiza tych danych może pomóc w optymalizacji procesów logistycznych i operacyjnych.
 3. Planowanie zasobów:
  • Informacje o datach i miejscach załadunku oraz rozładunku pomagają w lepszym planowaniu zasobów, takich jak liczba pojazdów i kierowców potrzebnych w danym czasie i miejscu.
  • Pozwala to na efektywniejsze wykorzystanie floty i unikanie nadmiaru lub niedoboru zasobów.
 4. Zarządzanie relacjami z klientami:
  • Analizując dane dotyczące załadunków i rozładunków, można lepiej zrozumieć potrzeby i wzorce swoich klientów. To może prowadzić do poprawy obsługi klienta i zadowolenia klientów.
  • Można również zidentyfikować klientów, którzy generują największe przychody lub tych, którzy mogą wymagać dodatkowej uwagi.
 5. Analiza kosztów:
  • Dane dotyczące miejsc załadunku i rozładunku mogą pomóc w analizie kosztów związanych z transportem w różnych regionach.
  • Można identyfikować obszary, gdzie koszty są najwyższe, i podejmować kroki w celu ich redukcji, np. negocjować lepsze stawki z dostawcami lub klientami.
 6. Prognozowanie i planowanie:
  • Na podstawie historycznych danych dotyczących załadunków i rozładunków można prognozować przyszłe zapotrzebowanie na usługi transportowe.
  • To pozwala na lepsze przygotowanie się na szczytowe okresy działalności oraz na planowanie długoterminowych strategii.
 7. Raportowanie i analiza:
  • Hurtownia danych umożliwia tworzenie szczegółowych raportów i analiz, które mogą obejmować wskaźniki KPI (Key Performance Indicators), takie jak czas realizacji zlecenia, efektywność floty, koszty operacyjne, itp.

To tylko kilka przykładów informacji, jakie możemy uzyskać z danych posiadanych w programie. Możliwości hurtowni danych są jednak znacznie szersze. Oprócz podstawowych informacji o załadunkach i rozładunkach, możemy dodać inne istotne dane, takie jak:

 1. Faktury zakupowe i kosztowe:
  • Analiza wydatków związanych z zakupem towarów, materiałów eksploatacyjnych czy usług serwisowych.
  • Monitorowanie kosztów stałych i zmiennych, co pozwala na lepsze zarządzanie budżetem i optymalizację kosztów operacyjnych.
 2. Dane o kierowcach:
  • Monitorowanie pracy kierowców, ich czasów jazdy i odpoczynku, co jest istotne z punktu widzenia przepisów i bezpieczeństwa.
  • Ocena wydajności i efektywności poszczególnych kierowców, co może pomóc w lepszym planowaniu tras i zadań.
 3. Koszty paliwa:
  • Śledzenie zużycia paliwa przez poszczególne pojazdy i kierowców, co pozwala na identyfikację nieefektywności i wprowadzenie działań optymalizacyjnych.
  • Analiza trendów cen paliwa i ich wpływu na koszty operacyjne, co może pomóc w budżetowaniu i prognozowaniu finansowym.
 4. Koszty serwisów samochodów:
  • Rejestrowanie kosztów napraw i konserwacji pojazdów, co pozwala na lepsze zarządzanie flotą i planowanie serwisów.
  • Analiza częstości i kosztów napraw poszczególnych pojazdów, co może prowadzić do decyzji o wymianie lub modernizacji floty.

Podsumowanie

Powyższy przykład oparty był o małą firmę transportową. Chciałem jednak pokazać, że wdrożenie hurtowni danych w małej firmie może przyczynić się do lepszego zarządzania danymi, wsparcia decyzji strategicznych i operacyjnych, a także zwiększenia efektywności i konkurencyjności na rynku już od samego początku działalności. Nie ważne czy jest to mała firma transportowa, osiedlowa siłownia, sklepik, czy firma graficzna.

Nawet jeśli firma jest mała teraz, hurtownia danych może rosnąć wraz z firmą, dostosowując się do zwiększającej się ilości danych i bardziej złożonych potrzeb analitycznych. Koszty i skomplikowanie takiego wdrożenia mogą być znacznie mniejsze dzięki nowoczesnym, elastycznym i skalowalnym rozwiązaniom, co czyni je dostępnymi nawet dla małych firm.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *