Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Hurtownia danych
Data Warehouse

Klucz do Efektywnej Analizy Biznesowej

Hurtownia danych to jeden z kluczowych systemów informatycznych w dzisiejszych czasach, szczególnie dla firm, które chcą wykorzystać potencjał swoich danych w celu podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Ale czym dokładnie jest hurtownia danych? Do czego służy? Jakie są różnice między „zwykłą” bazą danych a hurtownią danych?

Definicja

Hurtownia danych, która często nazywana jest systemem lub narzędziem analitycznym, jest kluczowym elementem wspierającym działania z zakresu analizy biznesowej i analityki. Jest to centralne repozytorium, do którego z różnych źródeł trafiają dane, zarówno bieżące, jak i historyczne. Choć sama hurtownia nie ingeruje w inne systemy bazodanowe ani inne źródła danych w firmie, umożliwia efektywne zarządzanie i analizę ogromnych ilości informacji. Jej głównym celem jest obsługa zapytań i udostępnianie danych w sposób zrozumiały i użyteczny dla użytkowników biznesowych.

Architektura hurtowni danych

Architekturę hurtowni można podzielić na cztery części:

  1. źródła danych
  2. proces ETL (Extract, Transform, Load)
  3. właściwą hurtownie
  4. Business Users
Data Warehouse

1. Źródła danych

Aby uzyskać potrzebne informacje, raporty czy analizy z hurtowni danych, konieczne jest najpierw jej zasilenie odpowiednimi danymi. Dane te mogą być pozyskiwane z różnorodnych źródeł, w zależności od specyfiki działalności firmy. Mogą one pochodzić z programów księgowych, systemów CRM (zarządzania relacjami z klientami), systemów ERP (planowania zasobów przedsiębiorstwa), programów spedycyjnych oraz innych systemów specjalistycznych. Dodatkowo, źródłem danych mogą być informacje pozyskiwane z internetu, takie jak kursy walut czy dane rynkowe, a także zwykłe pliki Excel zawierające różnorodne dane i raporty.

2. ETL (Extract, Transform, Load)

Proces ładowania danych do hurtowni często odbywa się porcjami, zazwyczaj raz lub kilka razy dziennie, chociaż zdarzają się również przypadki zasilania w czasie rzeczywistym. Ten kluczowy proces, znany jako ETL (Extract, Transform, Load), obejmuje trzy główne etapy.

Pierwszym etapem jest Extract, czyli pobieranie danych z różnych systemów źródłowych.
Następnie, w etapie Transform, dane są oczyszczane i przekształcane. Warto podkreślić, że dane pochodzące z różnych źródeł mogą mieć różne formaty, co wymaga standaryzacji. Na przykład, daty mogą być przedstawione w różny sposób w różnych systemach. Na tym etapie ważne jest, aby wszystkie dane zostały sprowadzone do jednolitego formatu, co zapewnia spójność i poprawność analiz.
Ostatni etap, Load, polega na załadowaniu przetworzonych danych do odpowiednich tabel w hurtowni danych. Ten etap ma kluczowe znaczenie, ponieważ to właśnie tutaj dane stają się dostępne dla użytkowników do analizy i generowania raportów.

3. Właściwa hurtownia

W tej części hurtowni danych przechowywane są oczyszczone i ujednolicone dane, zarówno bieżące, jak i historyczne. To tutaj tworzone są także analizy według potrzeb i wymagań klientów, zapewniając im dostęp do istotnych informacji biznesowych.

Hurtownia danych może przyjąć formę jednej centralnej bazy danych, ale może również składać się z wielu podzbiorów danych, znanych jako Data Marts. Data Marts są skoncentrowane na konkretnych obszarach biznesowych, takich jak finanse, marketing czy sprzedaż. Dzięki temu organizacje mogą zapewnić bardziej wydajny i skoncentrowany dostęp do kluczowych danych dla różnych działów i zespołów.

4. Business Users

W ostatniej części hurtowni danych znajdują się wyniki analiz, które są prezentowane w różnorodnych formach, zależnie od preferencji i potrzeb użytkowników. Mogą to być kompleksowe raporty zawierające szczegółowe analizy i wnioski, interaktywne dashboardy umożliwiające szybkie zrozumienie kluczowych wskaźników wydajności (KPI), wysyłane jako załączniki do wiadomości e-mail lub przesyłane do innych narzędzi Business Intelligence (BI).

Hurtownia Danych a baza transakcyjna

Skoro wiadomo że hurtownia danych, to nic innego jak baza danych, należy wspomnieć o podstawowych różnicach jakie występują pomiędzy tymi dwoma rodzajami baz.

Baza transakcyjna (OLTP – Online Transaction Processing) obsługuje transakcje biznesowe w czasie rzeczywistym, takie jak sprzedaż produktów, przetwarzanie płatności czy rezerwacje. Jest to system, który umożliwia szybkie wprowadzanie, przetwarzanie i zapisywanie transakcji w bazie danych w czasie, w którym te transakcje mają miejsce. OLTP jest stosowany w sklepach detalicznych, bankach, liniach lotniczych, systemach rezerwacji hotelowych itp. Głównym celem systemów OLTP jest zapewnienie natychmiastowej odpowiedzi na transakcje, zapewnienie spójności danych oraz wysokiej dostępności usługi. Dane w bazie transakcyjnej mogą być dodawane, modyfikowane i usuwane w czasie rzeczywistym.

Hurtownia danych (OLAP – Online Analytical Processing) umożliwia wykonywanie złożonych zapytań na dużych zbiorach danych w celach analitycznych i raportowych. W przeciwieństwie do baz transakcyjnych, które są zoptymalizowane pod kątem transakcji na żywo, hurtownie danych są zoptymalizowane pod kątem analizy danych historycznych. OLAP zawiera dane zebrane z różnych źródeł i znormalizowane w celu ułatwienia analizy. Są one stosowane w celu generowania raportów biznesowych, analizy trendów, prognozowania i podejmowania strategicznych decyzji. W przeciwieństwie do baz transakcyjnych, dane w hurtowni danych są rzadko modyfikowane, a głównym celem jest ich odczyt.

Utrzymanie

Utrzymanie hurtowni danych obejmuje szereg działań mających na celu zapewnienie jej sprawnej i efektywnej pracy. Oto kilka kluczowych aspektów utrzymania hurtowni danych:

  1. Monitorowanie wydajności: Regularne monitorowanie wydajności hurtowni danych pozwala na szybkie wykrywanie ewentualnych problemów i ich rozwiązywanie. Sprawdzenie czasu odpowiedzi zapytań, obciążenia systemu oraz poziomu dostępności są istotne dla utrzymania wysokiej jakości usług.
  2. Zarządzanie danymi: Utrzymanie struktury danych, ich integrowanie oraz oczyszczanie to kluczowe zadania. Wymaga to ciągłej aktualizacji i standaryzacji danych, aby zapewnić ich spójność i jakość.
  3. Bezpieczeństwo danych: Ochrona danych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub uszkodzeniem jest fundamentalnym aspektem utrzymania hurtowni danych. Wdrażanie odpowiednich zabezpieczeń, takich jak uwierzytelnianie, autoryzacja oraz szyfrowanie danych, jest niezbędne dla zachowania poufności i integralności informacji.
  4. Optymalizacja wydajności: Stałe doskonalenie i optymalizacja struktury danych oraz zapytań może znacząco przyczynić się do poprawy wydajności systemu. Indeksowanie oraz optymalizacja zapytań są kluczowymi działaniami w tym obszarze.
  5. Aktualizacje i rozwój: Utrzymanie hurtowni danych obejmuje również regularne aktualizacje oprogramowania oraz rozwój infrastruktury. Nowe funkcjonalności i technologie mogą przyczynić się do poprawy wydajności i funkcjonalności hurtowni danych.
  6. Wsparcie użytkowników: Zapewnienie wsparcia technicznego oraz szkoleń dla użytkowników jest istotne dla efektywnego wykorzystania hurtowni danych. Użytkownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni w korzystaniu z narzędzi analitycznych oraz interpretacji danych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *