Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Po godzinach
Po godzinach

Kim jest i czym się zajmuje BI Developer

W dzisiejszym świecie biznesowym ilość danych generowanych przez firmy wzrasta w zastraszającym tempie. Aby wykorzystać potencjał tych danych, potrzebne są odpowiednie narzędzia i specjaliści, którzy potrafią je analizować oraz przekształcać w wartościowe informacje. W tym kontekście pojawiła się rola Business Intelligence (BI) Developera.

Co to jest Business Intelligence (BI)?

Business Intelligence (BI) to proces gromadzenia, analizowania oraz przekształcania danych w celu podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Obejmuje to zarówno technologie, jak i strategie, które umożliwiają organizacjom zrozumienie swojej działalności oraz środowiska, w którym działają.

Czym się zajmuje BI Developer?

BI Developer jest odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie systemów BI w firmie. Do jego głównych obowiązków należy:

 1. Projektowanie i tworzenie hurtowni danych (data warehouses) oraz baz danych służących do przechowywania danych biznesowych.
 2. Tworzenie raportów i dashboardów, które pomagają w wizualizacji i interpretacji danych przez użytkowników biznesowych.
 3. Opracowywanie zapytań i procedur ETL (Extract, Transform, Load), które umożliwiają przekształcenie i załadowanie danych z różnych źródeł do hurtowni danych.
 4. Optymalizacja wydajności systemów BI oraz zapewnienie integralności danych.

Kto może zostać Business Intelligence Developerem?

Chociaż tradycyjnie w roli BI Developerów częściej spotyka się osoby z wykształceniem związanym z informatyką lub analizą danych, to w rzeczywistości można nim może zostać osoba, która posiada pasję do analizy danych, ma umiejętność logicznego myślenia i rozwiązywania problemów oraz jest zainteresowana biznesem i technologią.

Konieczne jest jednak posiadanie szerokiego zakresu kompetencji technicznych, analitycznych i miękkich, jak na przykład:

 1. Znajomość baz danych i języka SQL: BI Developerzy muszą mieć głęboką znajomość baz danych oraz umiejętność tworzenia skomplikowanych zapytań SQL do pozyskiwania, przetwarzania i analizowania danych.
 2. Umiejętność pracy z narzędziami ETL: ETL (Extract, Transform, Load) to kluczowy proces w BI, polegający na wydobyciu danych z różnych źródeł, ich przetworzeniu i załadowaniu do docelowej bazy danych.
 3. Zrozumienie procesów biznesowych: Ważne jest, aby takie osoby miały głęboką wiedzę na temat funkcjonowania branży, w której pracują, oraz zrozumienie potrzeb biznesowych i celów organizacji, dla których tworzą rozwiązania BI.
 4. Znajomość narzędzi i technologii BI: Powinni być zaznajomieni z różnymi narzędziami i technologiami BI, takimi jak Power BI, Tableau, QlikView, czy SAP BusinessObjects, oraz umieć efektywnie wykorzystywać je do tworzenia raportów, dashboardów i wizualizacji danych.
 5. Umiejętności programistyczne: Choć niektóre zadania BI Developerów mogą być wykonywane przy użyciu narzędzi wizualnych, posiadanie umiejętności programowania może być bardzo pomocne, zwłaszcza w pracy z zaawansowanymi funkcjami i niestandardowymi rozwiązaniami.
 6. Umiejętności analityczne: BI Developerzy powinni być w stanie analizować dane, identyfikować wzorce i trendy oraz wyciągać wnioski z zebranych informacji, aby dostarczyć wartościowe i skuteczne rozwiązania biznesowe.
 7. Komunikacja i współpraca: Dobre umiejętności komunikacyjne są kluczowe, ponieważ osoby te muszą efektywnie komunikować się z interesariuszami biznesowymi, zespołem IT i innymi członkami organizacji. Współpraca z różnymi działami i osobami w organizacji jest kluczowa dla sukcesu projektów BI.
 8. Umiejętność rozwiązywania problemów: BI Developerzy często muszą radzić sobie z skomplikowanymi problemami technicznymi i biznesowymi, dlatego niezbędna jest umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 9. Samodzielność i samokształcenie: Świat Business Intelligence i analizy danych ciągle się rozwija, dlatego BI Developerzy muszą być gotowi na ciągłe uczenie się nowych technologii i narzędzi oraz doskonalenie swoich umiejętności.

Porównanie BI Developer vs. Power BI Developer

Business Intelligence Developer jest ogólnym terminem, który odnosi się do specjalisty zajmującego się tworzeniem systemów BI. Z kolei Power BI Developer specjalizuje się w pracy z konkretnym narzędziem do analizy danych, jakim jest Microsoft Power BI. Podstawową różnicą jest więc zakres kompetencji – BI Developer może pracować z różnymi narzędziami i platformami do Business Intelligence, podczas gdy Power BI Developer skupia się głównie na jednym konkretnym narzędziu, jakim jest Power BI.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *